Adres
 • FOREKO
  mgr inż. Robert Tkaczyk

  ul. PIŁSUDSKIEGO 13 LOK. 21
  21-500 BIAŁA PODLASKA
  tel. 600-413-444
  e-mail foreko@wp.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 

W zakresie OCHRONY ŚRODOWISKA firma świadczy następujące usługi:
 • opracowywanie map akustycznych miast, dróg, kolei, zakładów przemysłowych - oprogramowanie SOUNDPLAN,

 • opracowywanie raportów o oddziaływaniu na środowisko w tym dla inwestycji liniowych - budowa dróg oraz farm wiatrowych,

 • opracowywanie wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych,

 • opracowywanie wniosków o wydanie pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza,

 • opracowywanie wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych,

 • opracowywanie wniosków o wydanie pozwoleń w zakresie wytwarzanych odpadów,

 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,

 • doradztwo w zakresie ochrony środowiska.

 

OTO NIEKTÓRE WYKONANE OPRACOWANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

KARTY INFORMACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

 • "Przebudowa punktu sprzedaży paliw" w Wohyniu

 • "Przebudowa ulicy Kolejarzy w Małaszewiczach"

 • Budowa stacji paliw płynnych Tesco przy ul. Dęblińskiej w Puławach

 • Budowa budynku handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w m. Grójec

 • Budowa stacji paliw płynnych oraz budynku handlowego przy ul. Aleja 1000-lecia w Białej Podlaskiej

 • Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego o obsadzie 68 szt. w m. Stara Kornica

 • Przebudowa dróg powiatowych nr 1724R i 1766R oraz budowa drogi powiatowej nr 1724R w m. Jarosław

 • Budowa centrum handlowo-usługowego PUŁAWY 2 przy ul. Dęblińskiej w Puławach

 • Budowa przedłużenia ul. Związkowej w Lublinie do ul. Walecznych oraz brakującego fragmentu ul. Jagodowej w Lublinie

 • Budowa zakładu przerobu parafiny w m. Manie gm. Międzyrzec Podlaski

 • Budowa automatycznej stacji paliw przy ul. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 • Budowa stacji paliw płynnych oraz budynku handlowego przy ul. Aleja Tysiąclecia w Białej Podlaskiej

 • Przebudowa drogi krajowej nr 74 odcinek granica miasta Zamość - Sitaniec -granica miasta Zamość od km 000+213 do km 000+978w kilometrażu lokalnym

 • Budowa warsztatu pojazdów samochodowych wraz ze stacją kontroli pojazdów w m. Zaścianki gmina Międzyrzec Podlaski,

 • System przyjęcia, magazynowania i dozowania stężonych środków chemicznych wraz z automatyką kontrolno-pomiarową” w Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w Radzyniu Podlaskim,

 • Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Gminy w Kobylanach

 • Przebudowa ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Dwornej z wyłączeniem skrzyżowań z ulicami Wojska Polskiego, Aleją Legionów oraz zakresu realizowanego przez galerię Veneda w Łomży:

 • „Przebudowa dróg łączących kopalnie Pałęgi i Gościniec z drogą krajową nr 74 dla przystosowania ich do ruchu ciężkiego”

 • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław - Pruchnik km 0+000 - 16+776”

 • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec na odcinku od km 68+296 do km 73+007 o długości 4,711 km

   

RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 • Budowa rzeźni drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą w Wólce Poduchownej gmina Wasilków powiat białostocki na terenie obszaru NATURA 2000

 • Rozbudowa punktu zbierania pojazdów i serwisu szyb samochodowych o stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punkt serwisowy pojazdów w Białej Podlaskiej

 • Budowa stacji paliw STATOIL w Białej Podlaskiej

 • Budowa stacji paliw WOSTIM S.J. w Białej Podlaskiej

 • Zakład produkcji płynów myjących w m. Zbulitów Duży gm. Radzyń Podlaski

 • Budowa blacharsko - lakierniczej stacji serwisowej do naprawy pojazdów w Białej Podlaskiej

 • Terminal Przeładunkowy Parafiny "DAROCHA" w Małaszewiczach Dużych

 • Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu kurcząt-brojlerów w m. Rzeczyca

 • Rozbudowa stacji LPG o stację paliw płynnych w m. Ulan Duży

 • Budowa warsztatu samochodowego przy ul. Kościelnej w Parczewie

 • Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Spiczyn

 • Budowa tuczarni na 1300 szt. tuczników w m. Ostrówki gmina Wohyń,

 • Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie,

 • Przebudowa ul. Głuskiej w Lublinie

 •  Rozbudowa zakładu produkcji okapów kuchennych” w m. Podole, gm. Grójec

 • „Budowa Bazy Paliw w Małaszewiczach Dużych” gm. Terespol

 • Budowa fermy drobiu w m. Krzymosze gm. Mordy, w m. Łukowisko gm. Międzyrzec Podlaski

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś – Nielisz – Sitaniec na odcinku Nielisz – Sitaniec od km 48+000 do km 64+389 o długości 16,389 km

 • „Wytwórnia mas bitumicznych na działce nr 106 w Bedlnie

  koło Radzynia Podlaskiego
 • Budowa kolejowego terminala przeładunkowo składowego  na Wolnym Obszarze Celnym w Małaszewiczach” g. Terespol
 • Budowa drogi wojewódzkiej nr 809 stanowiącej dojazd do węzła drogowego „Jakubowice” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 - odcinek od granicy Miasta Lublin do węzła „Jakubowice”

   

WNIOSKI O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA

 • Ferma Drobiu w Brzezinach gm. Komarówka Podlaska - wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza

 • Kotłownia olejowa i węglowa na potrzeby zakładu ogrodniczego w m. Rzeczyca gm. Międzyrzec Podlaski

 • Zakład Produkcji obuwia "MIDO NOSTER" s.c.w Łukowie

 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej

 • Dalkia Międzyrzec Podlaski Sp. z o.o. Ciepłownia w Międzyrzec Podlaskim

 • Pater Firma A.E. Daniluk w Siemiatyczach

 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A w Łukowie

 • Moderator Sp.z o.o. w Hajnówce

 • Usługi Motoryzacyjne Narewscy Spółka Jawna w Grabówce gmina Supraśl

 • P.P.H.U "NASZBUT"w Łukowie

 

OPERATY WODNOPRAWNE

 • ALL TRUCKS Krzysztof Woroszyło w Białej Podlaskiej - operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków deszczowych

 • WAY-POL Waś i Waś S.J w Halasach, Zakład magazynowania i dystrybucji owoców - operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych do ziemi

 • Operator Logistyczny Paliw Płynnych Baza Paliw nr 22 w Małaszewiczach - operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych do ziemi

 • Gospodarstwo Rolne w Krzymoszycach - operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych celem uprawy borówki amerykańskiej

 • Fabryka Maszyn Rolniczych Meprozet w Międzyrzecu Podlaskim - operat na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi

 • Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim - operat na pobór wód podziemnych

 • Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe GAZOL Spółka Jawna w Międzyrzecu Podlaskim - operat wodnoprawny na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi

 • Bracia Chorąży spółka jawna w Białej Podlaskiej - operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych substancji szkodliwych dla środowiska wodnego

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu - operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych

 • Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek – operat wodnoprawny na pobór wód dla zakładu w Radzyniu Podlaskim oraz w Parczewie,

 • Stacja obsługi pojazdów w m. Hola - operat wodnoprawny na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków do ziemi za pośrednictwem urządzenia infiltracji podziemnej - drenażu rozsączającego,

 • Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim – operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych,

 • Stacja Paliw Orlen w Łukowie – operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

 • Operator Logistyczny Paliw Płynnych Baza Paliw nr 17 w Baryczy powiat konecki - operat wodnoprawny na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Młynkowskiej oraz pobór wód podziemnych,

 • Eko-Bug Sp. z o.o. – operat wodnoprawny na pobór wód z ujęcia wody w Koroszczynie,

 • Zakład Karny w Białej Podlaskiej – operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków bytowych do rzeki Grabar w m. Zabłocie gmina Kodeń

 

GOSPODARKA ODPADAMI

 • ALL TRUCKS Krzysztof Woroszyło w Białej Podlaskiej - wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • P.U.H Agrostop w Małaszewiczach - wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

 • Firma Handlowo-Usługowa Józef Żawka Stacja Paliw w Lisznej k.Sławatycz - informacja o wytwarzanych odpadach

 • Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe GAZOL Spółka Jawna w Międzyrzecu Podlaskim - informacja o wytwarzanych odpadach

 • Kontur Sp. z o.o. w Kolonii Komarno - wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów