Adres
 • FOREKO
  mgr inż. Robert Tkaczyk

  ul. PIŁSUDSKIEGO 13 LOK. 21
  21-500 BIAŁA PODLASKA
  tel. 600-413-444
  e-mail foreko@wp.pl

INŻYNIERIA SANITARNA

 

 

W zakresie INŻYNIERII SANITARNEJ firma wykonuje następujące projekty:

Instalacje wewnętrzne
 

 • wodociągowe i kanalizacyjne,
 • centralnego ogrzewania
 • kotłownie
 • wentylacyjne i klimatyzacyjne
 • gazowe
Sieci i instalacje zewnętrzne
 
 • wodociągowe
 • kanalizacyjne
 • ciepłownicze
 • instalacje zbiornikowe gazu LPG
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

OTO NIEKTÓRE WYKONANE PROJEKTY

 • Warsztat środków transportu i sprzętu rolniczego w Dąbrowicy Dużej – sieć kanalizacji technologicznej i deszczowej,
 • Placówka Zakładu Karnego w Zabłociu gmina Kodeń - kanał odprowadzający oczyszczone ścieki bytowe wraz z wylotem do rzeki Grabar,
 • Gmina Terespol – sieć wodno-kanalizacyjna na terenie Centrum Gminy w Kobylanach,
 • Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne,
 • Projekt nawodnienia i odwodnienia boiska sportowego w m. Kobylany, gm. Terespol,
 • Projekt instalacji sanitarnych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Międzyrzecu Podlaskim,