Adres
 • FOREKO
  mgr inż. Robert Tkaczyk

  ul. PIŁSUDSKIEGO 13 LOK. 21
  21-500 BIAŁA PODLASKA
  tel. 600-413-444
  e-mail foreko@wp.pl

DOTACJE UE

 

 

 

logo

 

Firma FOREKO mgr inż. Robert Tkaczyk w 2014 roku zrealizowała projekt inwestycyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

 

Oś Priorytetowa1 "Przedsiębiorczość i Innowacje"

Działanie 1.1 "Dotacje dla nowopowstałych przedsiębiorstw"

 

Inwestycja dotyczyła zakupu  licencji specjalistycznego oprogramowania komputerowego pozwalającego na wykonywanie map akustycznych. Zakup licencji oprogramowania pozwolił na rozszerzenie oferty usługowej firmy oraz udoskonalenie aktualnej oferty

Czas realizacji projektu: 20.02.2014 - 30.04.2014

Wartość dofinansowania: 22500,00 zł co stanowiło 50% wartości projektu inwestycyjnego.

 

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa FOREKO mgr inż. Robert Tkaczyk poprzez zwiększenie oferty usługowej"

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013